Utbildningar hos FSN

Vi erbjuder utbildningar på plats och digitalt. Det finns både lärarledda utbildningar inom brandskydd och de som kan genomföras självständigt. Vi kan också skräddarsy kurser efter individ- och verksamhetsbehov.

Se våra utbildningar
Utbildningar

Öppna utbildningstillfällen

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten

Utbildningen för dig som ger tillstånd, utför eller är brandvakt i samband med arbetsuppgifter som kan utgöra en brandrisk.

Heta arbeten

Heta arbeten

Utbildningen ger det certifikat som försäkringsbolagen kräver för att få utföra tillfälliga arbetsuppgifter som kan medföra en brandrisk.

Brandskyddskontrollant

Brandskyddskontrollant

För dig som praktiskt ska kontrollera verksamhetens brandskydd och risker, som till exempelvis brandskyddsombud eller brandskyddskontrollant.

Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig

Utbildningen för dig som ska arbeta som verksamhetens brandskyddsansvarige (SBA).

Första Hjälpen

Första Hjälpen

Utbildning som kombinerar grundläggande kunskaper i både första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Syfte och mål med utbildningen är att du ska få de kunskaper som behövs för att ha en god handlingsberedskap som kan rädda liv. Under utbildningen kommer du få lära dig de grundläggande kunskaperna i hjärt-lungräddning. Dessutom kommer du lära er hur du använder en hjärtstartare (defibrillator).

Föreståndare Brandfarlig Vara

Föreståndare Brandfarlig Vara

Syfte och mål med utbildningen är att du ska få de kunskaper och verktyg som krävs för att kunna arbeta som föreståndare för brandfarliga varor. Dessutom kommer du få lära dig vilka lagar och regler som finns för tillstånd, samt hur verksamheten ansöker om dessa.

Utrymningsledare

Utrymningsledare

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd utrymningsledare och ansvarar för utrymning på en arbetsplats.

Utrymningsövning

Utrymningsövning

Syfte och mål med utbildningen är att ni ska få de kunskaper som behövs för att kunna utrymma på ett snabbt och tryggt sätt.

Vi utbildar dig i brandskydd

Genom åren har Mats varit projektansvarig, utbildningssamordnare samt konsult för många stora uppdrag inom brandskydd. Idag är Mats en mycket uppskattad utbildare och föreläsare. Kontakta oss så tar vi fram ett upplägg anpassad för din verksamhet.

Kontakta oss