Utbildningar hos FSN

Vi erbjuder utbildningar på plats och digitalt. Det finns både lärarledda utbildningar inom brandskydd och de som kan genomföras självständigt. Vi kan också skräddarsy kurser efter individ- och verksamhetsbehov.

Utbildningar
Grundläggande Brandskydd

Grundläggande Brandskydd

Vi erbjuder en webbaserad utbildning inom grundläggande brandskydd som vänder sig till organisationer som vill förbättra medarbetarnas brandskyddskunskaper.

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten

Utbildningen för dig som ger tillstånd, utför eller är brandvakt i samband med arbetsuppgifter som kan utgöra en brandrisk.

Heta arbeten

Heta arbeten

Utbildningen ger det certifikat som försäkringsbolagen kräver för att få utföra tillfälliga arbetsuppgifter som kan medföra en brandrisk.

Brandskyddskontrollant

Brandskyddskontrollant

För dig som praktiskt ska kontrollera verksamhetens brandskydd och risker, som till exempelvis brandskyddsombud eller brandskyddskontrollant.

Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig

Utbildningen för dig som ska arbeta som verksamhetens brandskyddsansvarige (SBA).

Första Hjälpen

Första Hjälpen

Utbildning som kombinerar grundläggande kunskaper i både första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Föreståndare Brandfarlig Vara

Föreståndare Brandfarlig Vara

Syfte och mål med utbildningen är att du ska få de kunskaper och verktyg som krävs för att kunna arbeta som föreståndare för brandfarliga varor. Dessutom kommer du få lära dig vilka lagar och regler som finns för tillstånd, samt hur verksamheten ansöker om dessa.

Utrymningsledare

Utrymningsledare

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd utrymningsledare och ansvarar för utrymning på en arbetsplats.

Utrymningsorganisation

Utrymningsorganisation

Syftet med utbildningen är att personer inom utrymningsorganisationen ska erhålla den kunskap som krävs för att bistå, samt möjliggöra säker och effektiv utrymning vid större arrangemang och event.

Utrymningsövning

Utrymningsövning

Syfte och mål med utbildningen är att ni ska få de kunskaper som behövs för att kunna utrymma på ett snabbt och tryggt sätt.

Vi utbildar dig i brandskydd

Genom åren har Mats varit projektansvarig, utbildningssamordnare samt konsult för många stora uppdrag inom brandskydd. Idag är Mats en mycket uppskattad utbildare och föreläsare. Kontakta oss så tar vi fram ett upplägg anpassad för din verksamhet.

Kontakta oss