utbildning

Anläggningsskötare – Sprinkler

Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta som anläggningsskötare för en sprinkleranläggning.

Boka utbildning

Utbildningen är uppbyggd enligt de krav som ställs i SBF 120, SBF 501, SS-EN12845 samt av försäkringsbolagen och övriga kravställare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för sprinkleranläggningen eller för dig som ska bli/är anläggningsskötare för verksamhetens sprinkleranläggning.

Utbildningsinnehåll

Utbildningslängd

7 lektioner á 45min

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323