Projekt i hela Sverige

Genom åren har vi hjälpt kunder inom alla möjliga branscher i hela landet att hitta rätt brandskydd för just deras projekt. Idag är vi glada över att ha fått utföra projekt från Kiruna ner till Malmö. Fler ska det bli!

Referenser
ESRANGE SPACE CENTER

ESRANGE SPACE CENTER

Ökad kapacitet för Sveriges unika forskningsnod för rymden – det är värt riktigt genomtänkt brandskydd.

Framtidens hamn – Malmporten

Luleå Hamn

Inför den planerade unika ombyggnationen av hamnen anlitade Luleå hamn Fire Safety Nordic för brandkonsultation.

Industribyggnad Söderäng

Industribyggnad Söderäng

Det som skulle bli en flytt av en enklare lagerhall på 800 kvadratmeter blev i slutändan något så mycket större, och så mycket mer.

Luleå Räddningsstation

Luleå Räddningsstation

Luleås nya räddningsstation invigdes under våren 2021 och de 8 300 kvadratmeterna samlar Räddningstjänsten, ambulansen, SOS Alarm och MSB under samma tak.

Höderskrapan

Höderskrapan

Höderskrapan i centrala Skellefteå ska med sina 41 lägenheter bli stadens mest moderna bostadshus. Fire Safety Nordic har anlitats för att projektera och säkerställa byggnadens brandskydd.

Tallkronaskolan

Tallkronaskolan

Luleå kommuns Tallkronanskolan rymmer 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. Tallkronanskolan är en mötesplats där lärande, framtidstro och drömmar spirar.

Psykiatriavdelningen Sunderby

Psykiatriavdelningen Sunderbyn

Projektet omfattar nybyggnation av vuxensykiatriavdelningen vid Sunderby sjukhus. Byggnaden är i tre plan, källare inkluderad och totalt ca 12.000 kvadratmeter.

Hällbackens förskola

Hällbackens förskola

Hällbackens förskola är en modern förskola med sex avdelningar i två våningar i souterräng. Luleå Kommun är beställare för projektet.

Lapland Airport

Lapland Airport

Helikopteranläggningen vid Lapland Airport inrymmer både hangar och administrationsbyggnad. Anläggningen används av Region Norrbotten som bas för ambulanshelikoptrar och betjänar stora delar av Norrbotten.

HSB Norrskenet

HSB Norrskenet

HSB Norrskenet är ett nybyggt bostadshus i en byggnadskropp i formen av ett L och uppdelat i fyra olika höjder. Flerbostadshuset är beläget i Luleå med utsikt över Södra Hamn.

Kuststad

Kuststad

Kuststad är ett av Luleås mer attraktiva och uppmärksammade bostadsprojekt med 300 bostadsrätter, fördelat på tre huskroppar. Byggnationen delas upp i tre olika etapper.

Alcatraz nöjesarena

Alcatraz nöjesarena

Alcatraz i Luleå är Sveriges största multiarena för barn och vuxna, en diversifierad byggnad inrymmande en mängd olika aktiviteter och samlingslokaler med skiftande planlösning och interiör.

Polarbröds nya fabrik

Polarbröds nya fabrik

I augusti 2020 brann familjeägda Polarbröds huvudfabrik i Älvsbyn ned, utan möjlighet att rädda byggnaden. Snart lades planerna för att bygga upp huvudbyggnaden, där tillverkningen sker, på nytt.