Våra tjänster

Brandfarlig och explosiv vara

De allra flesta verksamheter behöver på ett eller annat sätt hantera brandfarliga och explosiva varor. Vi på FSN hjälper er med riskbedömning, klassningar och tillstånd för att ni ska kunna kan bedriva er verksamhet på ett säkert sätt.

Brandfarlig och explosiv vara
Brandfarlig och explosiv vara

Hur ser din verksamhet ut?

Beroende på vad för typ av fastighet du är i, och vad för verksamhet du bedriver, så finns det olika krav för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor. Som ansvarig omfattas du av LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) och du måste bland annat ha rutiner för riskutredning, dokumentation och kontroll.

Vi hjälper dig med brandskyddet

Våra brandkonsulter ser till att du får det du behöver för att hantera brandfarliga varor, oavsett vilket projekt du bedriver. Vi utgår alltid från rådande lagkrav i LBE och stöttar dig i dina tillståndsansökningar.

Säker hantering med Fsn

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter med hanteringen av brandfarliga varor. Vi är gärna med redan från byggskedet för att göra en rättvis riskutredning och klassningsplan. Det gör det lättare att få, och förnya, tillståndet när verksamhet är anpassad från dag ett.

Brandfarlig och explosiv vara

Rätt tillstånd och rätt kompetens

Vi delar mer än gärna med oss av vår kompetens inom brandskydd. Tillsammans ser vi till att ni uppfyller kraven, och har rätt tillstånd på plats. Vi erbjuder även utbildningar inom brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan

Vi hjälper er att ordna, eller ansöka, om de handlingar som krävs. Vi stöttar även er med rådgivning för att ni ska få en godkänd verksamhet.

explosionsskyddsdokument

Vi upprättar dokument och klassningsplaner som beskriver hur vissa ämnen ska hanteras, arbetsinstruktioner och rutiner för säkerheten kring dessa.

Riskutredningar

Vi gör en riskutredning för att du verksamhetsutövare ska vara medveten om vilka risker som finns och vilka motverkande insatser som kan göras.

Allmän rådgivning

På FSN arbetar vi även med löpande brandskyddsrådgivning. Som kund får du uppdaterade dokument och ett skydd som uppfyller lagar och krav.

Boka ett möte idag

På FSN har vi kunskapen som krävs för att analysera och dokumentera era rutiner för hanteringen av brandfarliga varor. Vi håller i grundläggande och fördjupande utbildningar, och kan hjälpa er i ansökningsprocessen.

Kontakta oss