utbildning

Krisledning

FSN’s utbildning i krisledning ger deltagarna praktiska verktyg för att etablera en robust och antifragil krisledningsorganisation. Du får handfasta råd och tips kring fördelar och nackdelar med olika ledningsstrukturer.

Boka utbildning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utvecklat fördjupat material kring krisledning för företag, både i form av kontinuitetsplanering och i ledning av utrymning. Den här utbildningen ger deltagarna en god överblick över krisledningens delar och erbjuds på både svenska och engelska.
FSN’s utbildning i krisledning ger också deltagarna praktiska verktyg för att etablera en robust och antifragil krisledningsorganisation. Deltagarna får handfasta råd och tips kring fördelar och nackdelar med olika ledningsstrukturer. Kursens övergripande karaktär påvisar ett utbud av strategier att välja från då den egna krisledningen ska etableras. Syftet med utbildningen är att ge verktyg och kunskap för att kunna leda under en kris och målet är att du efter genomförandet känner dig trygg med att leda under kris samt att kunna förmedla den tryggheten till dina medarbetare.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, företagsledning

Kursinnehåll

• Introduktion till krisledning
• Lagstiftning
• Krisledning
• After Action Review
• Krisledning anpassad för er
• Table top-övningar

Tidslängd

2 dagar

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323