utbildning

Hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Syfte och mål med utbildningen är att du ska få de kunskaper som behövs för att ha en god handlingsberedskap som kan rädda liv. Under utbildningen kommer du få lära dig de grundläggande kunskaperna i hjärt-lungräddning. Dessutom kommer du lära dig hur du använder en hjärtstartare (defibrillator).

Boka utbildning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla verksamheter.

Ubildningsinnehåll

Med utbildningen Hjärt-lungräddning med hjärtstartare får du lära dig:

Utbildningslängd

Utbildningslängden för Hjärt-lungräddning med hjärtstartare är cirka tre timmar.

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323