utbildning

Brandfarliga Arbeten

Utbildningen för dig som ger tillstånd, utför eller är brandvakt i samband med arbetsuppgifter som kan utgöra en brandrisk.

Boka utbildning

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger det certifikat som försäkringsbolagen kräver för att du ska få utföra tillfälliga arbetsuppgifter som kan medföra en brandrisk. Som till exempel vid svetsning, lödning eller annat arbete som kan orsaka uppvärmning. syftet med utbildningen är att allt arbete av denna karaktär ska utföras på ett brandsäkert sätt.

Utbildningen har tagits fram av SVEBRA och Byggföretagen. Den uppfyller de krav som ställs av försäkringsbolagen.

Målgrupp

Utbildningen Brandfarliga Arbeten vänder sig till dig som ger tillstånd, utför eller är brandvakt i samband med arbetsuppgifter som kan utgöra en brandrisk.

Utbildningsupplägg

Utbildningen Brandfarliga arbeten har både teoretiska och praktiska moment. Efter genomförd utbildning med godkänt resultat på certifieringstesten får du som deltagare ett certifikat som är giltigt i fem år.

Utbildningsinnehåll

Med utbildningen Brandfarliga Arbeten får du lära dig:

Utbildningslängd

Utbildningslängden för Brandfarliga Arbeten är en heldag.

Viktigt att tänka på

Det är ett försäkringskrav att de som utför arbeten som kan utgöra en brandrisk på en tillfällig arbetsplats har genomgått utbildningen Brandfarliga Arbeten.

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323