utbildning

Föreståndare Brandfarlig Vara

Syfte och mål med utbildningen är att du ska få de kunskaper och verktyg som krävs för att kunna arbeta som föreståndare för brandfarliga varor. Dessutom kommer du få lära dig vilka lagar och regler som finns för tillstånd, samt hur verksamheten ansöker om dessa.

Boka utbildning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är föreståndare/ansvarig för hantering av brandfarliga varor på arbetsplatsen. Till exempel laboratorium, skola, industri, sjukhus eller hälsocentral.

Utbildningsinnehåll

Med utbildningen Brandfarliga Varor får du lära dig:

Utbildningslängd

Utbildningslängden för Föreståndare Brandfarliga Varor är en halvdag.

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323