utbildning

Krisstöd

Få god insyn i den personliga krisens olika faser samt vad som kan utlösa en personlig kris. Utbildningen går genom de vanligaste krisstödformerna; självhjälp, kamratstöd, avlastningssamtal och kristerapi.

Boka utbildning

Enligt AFS 1999:7 §7 skall ” Chefer och arbetsledande personal ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.” FSN’s utbildning i krisstöd ger er en god överblick över krisstödets olika former och innehåll. Utbildningen erbjuds på både engelska och svenska.
Den här utbildningen ger deltagarna en god insyn i den personliga krisens olika faser samt vad som kan utlösa en personlig kris. Utbildningen går genom de vanligaste krisstödformerna; självhjälp, kamratstöd, avlastningssamtal och kristerapi. Deltagarna får handfasta och enkla tips på hur krisstödet kan utformas utan att gå allt för djupt in i någon krisstödform. Syftet med utbildningen är att ge kunskap för att förstå hur människor reagerar vid en kris och målet är att du efter genomförandet ska kunna hjälpa de drabbade tillbaka till en normal tillvaro.

Målgrupp

Företagsledning, arbetsledare, skyddsombud eller kamratstödjare

Kursinnehåll

• Introduktion till krisstöd
• Lagstiftning
• Orsaker till behov av stöd
• Krisstödets olika former
• Krisstödet hos er

Tidslängd

4–6 tim.

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323