utbildning

Utrymningsledare

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd utrymningsledare och ansvarar för utrymning på en arbetsplats.

Boka utbildning

Syfte och mål med utbildningen är att du ska få de kunskaper och verktyg som behövs för att kunna arbeta som utrymningsledare. Delar av utbildningen handlar även om att skaffa sig kunskap om vilka regler och rutiner som finns på arbetsplatsen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd utrymningsledare och ansvarar för utrymning på en arbetsplats. Utbildningen anpassas efter verksamheten.

Utbildningsinnehåll

Med utbildningen Utrymningsledare får du lära dig:

Utbildningslängd

Utbildningslängden för Utrymningsledare är en halvdag.

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323