Fire Safety Nordic

Information till dig som leverantör

Här hittar du som leverantör svar på de allra vanligaste frågorna om bland annat fakturering och policies. Du som har en intressant tjänst eller erbjudande är alltid välkommen att kontakta oss.

Hållbara inköp

Fire Safety Nordic arbetar aktivt för en hållbar affärs- och leverantörskedja. Det betyder att våra inköp alltid ska vara affärsmässigt motiverade där långsiktiga och öppna relationer prioriteras. Vi gör kontinuerliga riskutvärderingar och granskar avtal.

Vi ställer krav på våra leverantörer gällande hållbarhet, kvalitet, etik och ekonomi.

Rutiner för fakturering

För att möta våra egna och våra intressenters krav på aktivt miljöansvar och en ökad digitalisering så önskar vi att du som leverantör ska följa Fire Safety Nordics rutiner för fakturering. 

Det finns tre olika alternativ för att skicka in fakturor till oss. Vi vill i första hand ta emot E-faktura och i andra hand PDF-faktura. I sista hand ta emot pappersfakturor. Tänk på att ställa ut fakturan till rätt bolag inom FSN-koncernen samt att uppgifter om beställare och projektnummer ska finnas angivet på fakturan. 

Faktureringsuppgifter

Fire Safety Nordic AB

Faktureringsadress
Fire Safety Nordic AB
Kund-id FSX3819
FE 301
105 69 Stockholm


E-faktura/ EDI
Identifiering: 1514795
VAN operatör: Fortnox


E-postfaktura
faktura.lulea@fsn.se
PDF-fakturor, endast 1st per/pdf/mejl


Bolags- /Besöks- /Leveransadress
Fire Safety Nordic AB
Gammelstadsvägen 5D
972 41 Luleå


Orgnr
559034-9501


Ekonomiansvarig
010-33 00 323
ekonomi@fsn.se

Fire Safety Nordic Skellefteå AB

Faktureringsadress
Fire Safety Nordic Skellefteå AB
Kund-id FSX3944
FE 301
105 69 Stockholm


E-faktura/ EDI
Identifiering 2149212
VAN operatör: Fortnox


E-postfaktura
faktura.skelleftea@fsn.se
PDF-fakturor, endast 1st per/pdf/mejl


Bolags- /Besöks- /Leveransadress
Fire Safety Nordic Skellefteå AB
Nygatan 53
931 31 Skellefteå


Org nr
559232-3652


Ekonomiansvarig
010-33 00 323
ekonomi@fsn.se.

Fire Safety Nordic Dalarna AB

Faktureringsadress
Fire Safety Nordic Dalarna AB
Kund-id FSX7612
FE 301
105 69 Stockholm


E-faktura/ EDI
Identifiering: 2646917
VAN operatör: Fortnox


E-postfaktura
faktura.dalarna@fsn.se
PDF-fakturor, endast 1st per/pdf/mejl


Bolags- /Besöks- /Leveransadress
Fire Safety Nordic Dalarna AB
Engelbrektsgatan 25
791 60 Falun


Orgnr
559282-7058


Ekonomiansvarig:
010-33 00 323
ekonomi@fsn.se

Fire Safety Nordic Östersund AB

Faktureringsadress
Fire Safety Nordic Östersund AB
Kund-id FSX3943
FE 301
105 69 Stockholm


E-faktura/ EDI
Identifiering: 2149208
VAN operatör: Fortnox


E-postfaktura
faktura.ostersund@fsn.se
PDF-fakturor, endast 1st per/pdf/mejl


Bolags- /Besöks- /Leveransadress
Fire Safety Nordic Östersund AB
Kyrkgatan 54
831 34 Östersund


Org nr
559232-3629


Ekonomiansvarig
010-33 00 323
ekonomi@fsn.se

FSN Utbildningar AB

Faktureringsadress
Fire Safety Nordic Utbildningar AB
Kund-id FSX7714
FE 301
105 69 Stockholm


E-faktura/ EDI
Identifiering: 2776923
VAN operatör: Fortnox


E-postfaktura
faktura.utbildningar@fsn.se
PDF-fakturor, endast 1st per/pdf/mejl


Bolags- /Besöks- /Leveransadress
Fire Safety Nordic Utbildningar AB
Gammelstadsvägen 5D
972 41 Luleå


Org nr
559282-9476


Ekonomiansvarig
010-33 00 323
ekonomi@fsn.se