Fire Safety Nordic

Leverantörsinformation

Här hittar du som leverantör svar på de allra vanligaste frågorna om bland annat fakturering och policies. Du som har en intressant tjänst eller erbjudande är alltid välkommen att kontakta oss.

Hållbara inköp

Fire Safety Nordic arbetar aktivt för en hållbar affärs- och leverantörskedja. Det betyder att våra inköp alltid ska vara affärsmässigt motiverade där långsiktiga och öppna relationer prioriteras. Vi gör kontinuerliga riskutvärderingar och granskar avtal.

Vi ställer krav på våra leverantörer gällande hållbarhet, kvalitet, etik och ekonomi.

Rutiner för fakturering

Som leverantör ska du följa Fire Safety Nordics rutiner för fakturering. I första hand önskar vi e-faktura, i andra hand e-postfaktura och i sista hand postfaktura. Du bör även tänka på att ställa fakturan till rätt bolag och beställare inom koncernen samt ange eventuellt projektnummer. Faktureringsuppgifterna till respektive kontor och dotterbolag finner du nedan.