Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig

Ett bra brandskydd behöver inte synas eller påverka en byggnads dagliga funktion men det ger alltid förutsättningar för att skydda människor och egendom. På Fire Safety Nordic arbetar våra brandkonsulter med effektiva brandskydd anpassade efter era förutsättningar.

Kontakta oss
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig

En partner för hela ditt brandskydd

Det bästa brandskyddet är det du inte lägger märke till. Fire Safety Nordic tar ett helhetsgrepp i projekt och förvaltning.

Brandteknisk projektering

Vi upprättar brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentation i projektet. Vår roll är att se till att alla brandtekniska krav uppfylls.

Läs mer ››

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi hjälper dig och din verksamhet att arbeta systematiskt i förvaltningen med inventering, dokumentation, och uppdateringar för en tryggare arbetsplats.

Läs mer ››

Brandfarlig och explosiv vara

Vi gör bland annat riskbedömningar, klassningsplaner och hjälper er med tillståndsansökningar för att ni ska kunna bedriva en säker verksamhet.

Läs mer ››

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar på plats och digitalt. Det finns både lärarledda utbildningar inom brandskydd och de som kan genomföras självständigt. Vi kan också skräddarsy kurser efter individ- och verksamhetsbehov.

Läs mer ››

Besiktning och rådgivning

Vi ser till att din verksamhet får en oberoende bedömning av sitt nuvarande skick och att den uppfyller lagkraven.

Läs mer ››

Riskhantering

Vi hjälper er att göra riskanalyser och tar fram tydliga handlingsplaner att arbeta efter om det oväntade olyckan sker.

Läs mer ››

Brandsäkerhet på fartyg

Brand ombord hör till det värsta som kan drabba ett fartyg. Bränder som i normala fall är förhållandevis lätta att hantera på land påverkas kraftigt av de förutsättningar som finns på en båt eller fartyg.

Läs mer ››

BIM och CAD

Oavsett om du bygger nytt, bygger om, äger eller förvaltar en byggnad så är korrekt och tydligt ritningsunderlag A och O. Därför arbetar vi med digitala ritningar och modeller för att beskriva byggnader på ett begripligt sätt oavsett komplexitet.

Läs mer ››

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar på plats och digitalt. Det finns både lärarledda utbildningar inom brandskydd och de som kan genomföras självständigt. Vi kan också skräddarsy kurser efter individ- och verksamhetsbehov.

Krisstöd

Krisstöd

Få god insyn i den personliga krisens olika faser samt vad som kan utlösa en personlig kris. Utbildningen går genom de vanligaste krisstödformerna; självhjälp, kamratstöd, avlastningssamtal och kristerapi.

Krisledning

Krisledning

FSN’s utbildning i krisledning ger deltagarna praktiska verktyg för att etablera en robust och antifragil krisledningsorganisation. Du får handfasta råd och tips kring fördelar och nackdelar med olika ledningsstrukturer.

Grundläggande Brandskydd

Grundläggande Brandskydd

Utbildningen grundläggande brandskydd kan även genomföras lärarledd med praktiska släckövningar.

Vi bryr oss om dig som medarbetare

Vi värnar om en inkluderande kultur där våra olika erfarenheter, egenskaper och personligheter höjer lagets prestation ytterligare.

VI har alltid plats för skickliga brandingenjörer. Ansök idag!

Gör karriär hos FSN

Projekt i hela Sverige

Genom åren har vi hjälpt kunder inom alla möjliga branscher att hitta rätt brandskydd för just deras projekt. Idag är vi glada över att ha fått utföra projekt från Kiruna ner till Malmö. Fler ska det bli!

Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig
Se våra referenser
Brandkonsulter och brandskydd som lönar sig

Boka ett möte med en riktig expert

Våra brandkonsulter har lång erfarenhet från att ta fram kostnadseffektivt och verksamhetsanpassat brandskydd. Hör av dig till oss för att veta mer.

Kontakta oss