utbildning

Brandskyddskontrollant

För dig som praktiskt ska kontrollera verksamhetens brandskydd och risker, som till exempelvis brandskyddsombud eller brandskyddskontrollant.

Boka utbildning

Syfte och mål med utbildningen är att du ska få de kunskaper och verktyg som behövs för att kunna genomföra brandskyddskontroller samt aktivt arbeta brandförebyggande på arbetsplatsen. Dessutom får du kännedom om vilka lagar och regler som styr hur verksamheten ska arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som praktiskt ska kontrollera verksamhetens brandskydd och risker, som till exempelvis brandskyddsombud eller brandskyddskontrollant.

Utbildningsinnehåll

Med utbildningen Brandskyddskontrollant får du lära dig:

Utbildningslängd

Utbildningslängden för Brandskyddkontrollant är en halvdag.

Anpassa din utbildning

Utbildningen kan med fördel anpassas efter er verksamhet, vilket kan innefatta en beskrivning av den lokala brandskyddsorganisationen, vilka utrymningsrutiner som gäller eller vilka brandrisker som finns i just er verksamhet. För att få mer information, vänligen hör av er till oss.

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323