utbildning

Anläggningsskötare – Talat utrymningslarm

Kunskaper och verktyg som behövs för att arbeta som anläggningsskötare för en anläggning med talat utrymningslarm.

Boka utbildning

Syfte och mål med utbildningen är att ni ska få de kunskaper och verktyg som behövs för att kunna arbeta som anläggningsskötare för en anläggning med talat utrymningslarm. Dessutom går vi igenom hur utrymningslarm med talat meddelande ska underhållas.

Utbildningen är uppbyggd enligt de krav som ställs i SBF 502, samt av försäkringsbolagen och övriga kravställare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har ett övergripande ansvar för en anläggning med talat utrymningslarm. Eller för dig som ska bli/är anläggningsskötare för verksamhetens talade utrymningslarm.

Utbildningsinnehåll

Utbildningslängd

7 lektionstimmar a 45min

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323