Våra tjänster

Besiktning och rådgivning

Alla projekterade byggnader och aktiva verksamheter måste besiktas och inventeras kontinuerligt för att säkerställa brandskyddet. FSN besiktar projekt och inventerar byggnader i bruk. Du får alltid en oberoende bedömning av brandskyddet. Vi har även SAK3-certifierad personal som kan hjälpa dig.

Besiktning och rådgivning
Besiktning och rådgivning

Vilka krav måste du uppfylla?

En besiktning görs för att garantera ett säkert brandskydd för ditt specifika byggnadsprojekt. En inventering görs av en redan pågående verksamhet eller byggnad i bruk. Vid ett potentiellt föreläggande behöver du snabbt göra ändringar i brandskyddet för att uppnå en skälig nivå. Verksamheten riskerar annars ett vite eller att sättas på paus.

Vem är kravställaren?

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)  måste du som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där ha ett skäligt brandskydd. Det finns även andra aktörer som kan ställa krav på ditt brandskydd, såsom ditt försäkringsbolag. Deras kravbild är oftast ännu striktare än lagbokens.

Otydliga lagkrav

Lagkraven gällande brandsäkerhet lämnar ofta rum för egen tolkning. Utan en utbildad brandkonsult är det svårt att veta vad som är det bästa alternativet.

Bristfällig inventering

Ofullständiga egenkontroller och dokumentationer gör det svårt att veta vilken kvalitet det egna brandskyddet har i relation till besiktningskraven.

Oväntade kostnader

Om tillstånd saknas eller om brandskyddet är ofullständigt riskerar man att verksamheten sätts på paus med försenad inflyttning som följd. Det blir ofta en kostsam historia.

Vi hjälper dig med besiktning och rådgivning

FSN besiktar och inventerar installationer och funktioner i ett projekt eller en färdig anläggning, för att du ska möta de krav som ställs på ditt brandskydd. Vi utför oberoende kontroller, ger råd, inventerar, dokumenterar och ser till att du får ett rättvist besiktningsintyg till kravställaren.

För byggnader och verksamheter

Våra konsulter har lång erfarenhet av brandteknisk rådgivning. Vi utgår alltid från dina behov och är flexibla i hur vi arbetar. Vi kan hjälpa dig ta fram kostnadsförslag till en ekonomisk kalkyl och ta beslut i relation till krav. För dig som är entreprenör vid en totalentreprenad kan vi granska brandskyddsbeskrivningen för att hitta en mer kostnadseffektiv lösning.

Besiktning och rådgivning

Vi besiktar och förbättrar ditt brandskydd

FSN kan utföra oberoende kontroller av ditt brandskydd. Efter besiktningen får du ett protokoll över ditt brandskydd. Vi hjälper dig att säkerställa ett fullständigt och ändamålsenligt brandskydd. Vi har även personal som är certifierade i enlighet med SAK3 – Nivå K.

Förelägganden och krav

Vi tar fram kostnadseffektiva brandskydd som uppfyller förelägganden och krav från räddningstjänsten, myndigheter och försäkringsbolag.

Sakkunnigbesiktning

Med en sakkunnigbesiktning är målet att ni ska få ett utlåtande, eller intyg, på att den brandtekniska utformningen är gjord på ett korrekt sätt.

Entreprenadbesiktning

När ett byggprojekt är färdigställt kan FSN bistå med entreprenadbesiktningar enligt AB eller ABT. Vi utför slutbesiktningar, efterbesiktningar och andra typer av särskilda besiktningar.

Due Diligence

Vi gör en besiktning av fastigheter och verksamheter som ska förvärvas i syfte att tidigt upptäcka risker och möjligheter i brandskyddet.

Brandfarlig vara

Vi hjälper dig att se över hanteringen av brandfarliga varor i din befintliga eller nya verksamhet. Vi hjälper dig även med tillstånd och utbildningar inom brandskydd.

Skydd mot olyckor

Fastighetsägare och verksamheter måste ha ett skäligt brandskydd. Vi ser över ditt brandskydd så att du vet att du säkert uppfyller lagkravet.

Ombyggnationer

Vi stöttar dig genom hela planeringsprocessen och tar bland annat fram ett förslag på vilka brandskyddsåtgärder som behövs.

Uppföljning och kontroll

Vi gör uppföljningar i ditt pågående projekt eller den befintliga verksamheten. Det är enkelt att göra förbättringar efter en protokollförd kontroll.

Brandskydd under byggtid

Under projektets byggskede krävs ett särskilt brandskydd för arbetsplatssäkerhet. Vi hjälper dig från det första spadtaget tills det att byggnaden invigs.

Granskning av ritningar

Genom att granska era ritningar kan vi ge råd om framtida utbyggnationer i relation till nuvarande utrymningsvägar och övriga säkerhetsfunktioner.

Allmän rådgivning

På FSN arbetar vi ofta med löpande rådgivning för våra kunders brandskydd. Det gör att de alltid har uppdaterade dokument och ett skydd som lever upp till lagstiftning och krav.

Boka en besiktning idag

Med FSN får du en grundlig besiktning, eller inventering, av ditt projekt eller den pågående verksamheten. Här finns även SAK3-certifierad personal som kan ta hand om ditt ärende.

Kontakta oss