Våra tjänster

BIM och CAD

Oavsett om du bygger, äger eller förvaltar en byggnad är ett korrekt och tydligt ritningsunderlag A och O. Därför arbetar FSN med digitala ritningar i både 2D och 3D vilket gör att byggnader kan beskrivas på ett bra sätt oavsett komplexitet.

BIM och CAD
BIM och CAD

Ritningen är central

Ett effektivt brandskyddsarbete kräver en ritning som visar verkliga förhållanden. Under en byggnads livscykel sker många förändringar och en stor utmaning är att hålla ritningen uppdaterad oavsett om den består av planritningar i 2D eller BIM-modeller.

RESAN MOT ETT BÄTTRE BRANDSKYDD

Saknar ni ritningsunderlag eller är ni osäkra på om ritningarna överensstämmer med verkligheten? Fire Safety Nordic tar gärna ett helhetsgrepp kring ditt digitala brandskyddsarbete. Tillsammans börjar vi med att uppdatera byggnadens planlösning i CAD för att sedan integrera den med viktiga funktioner och skyddsanordningar.

Underlag som speglar verksamheten

Våra konsulter arbetar dagligen med digitala verktyg för att hjälpa uppdragsgivare till ännu bättre brandskydd. Vi har lång erfarenhet av att skapa och uppdatera CAD-modeller och -ritningar, hantera digitala inventeringsunderlag och BIM-projektering. Vi skapar korrekta underlag som speglar den faktiska verksamheten och som är enkla att hantera över tid.

BIM och CAD

Brandskydd i 3d

Vi är övertygade om att framtidens brandskydd modelleras i 3D och det bygger på ett korrekt underlag. Därefter kan viktiga funktioner och skyddsanordningar integreras. FSN kan hjälpa er hela vägen dit.

Kontrollmätning av byggnader

Vi åker ut och mäter byggnaden för att kontrollera att planlösning och ytor stämmer. Vi upprättar sedan de planritningar som behövs i CAD.

Bearbetning av befintliga planritningar

Vi gör uppdateringar i CAD när du som kund har ett befintligt underlag för A-planer och brandritningar som kräver ändringar.

Brandritningar

Brandritningarna utgör en central roll för att illustrera brandskyddet i alla skeenden av byggnadens livscykel. Vi upprättar brandritningar för alla faser i CAD.

Projektering i 3D-BIM

Allt fler byggnader projekteras med BIM. Metodiken bygger på tätt samarbete mellan disciplinerna och innebär att brandskyddet integreras direkt, med färre misstag och bättre resultat.

Kontakta oss för BIM och CAD

Hör av dig till oss på FSN så hjälper vi dig att komma till rätta med ditt digitala brandskydd. Vi finns med dig hela vägen från planering och byggstart till förvaltning!

Kontakta oss