utbildning

Anläggningsskötare – Brand- och Utrymningslarm

Utbildningen ger er den kunskap och verktyg som behövs för att kunna arbeta som anläggningsskötare för en brand och utrymningslarmsanläggning

Boka utbildning

Utbildningen är uppbyggd enligt de krav som ställs i SBF 110 samt av försäkringsbolagen och övriga kravställare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för brandlarm- och/eller utrymningslarm, eller för dig som ska vara anläggningsskötare.

Utbildningsinnehåll

Utbildningslängd

7 lektioner á 45min.

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323