utbildning

Första Hjälpen

Utbildning som kombinerar grundläggande kunskaper i både första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Boka utbildning

Syfte och mål med utbildningen är att du ska få de kunskaper som behövs för att ha en god handlingsberedskap som kan rädda liv. Utbildningen kombinerar grundläggande kunskaper i både första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla verksamheter.

Utbildningsinnehåll

Med utbildningen Första Hjälpen/Hjärt-lungräddning med hjärtstartare får du lära dig:

Tillägg

Utbildningslängd

Utbildningslängden för Första Hjälpen/HLR med hjärtstartare är en halvdag.

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323