Luleå Räddningsstation

Luleås nya räddningsstation invigdes under våren 2021 och de 8 300 kvadratmeterna samlar Räddningstjänsten, ambulansen, SOS Alarm och MSB under samma tak.

Luleå Räddningsstation

Efter fyra års projekttid kunde äntligen Luleås nya räddningsstation vid Lilla Mjölkuddsberget invigas under våren 2021. Med sina två våningar mäter huvudbyggnaden hela 8 300 kvadratmeter och blir ett gemensamt hem för Räddningstjänsten, ambulansen, SOS Alarm och MSB. I projektet tillkom även tre tillhörande byggnader mellan 225–375 kvadratmeter. Byggnaderna innehåller bland annat kontor, gemensamma utrymmen, omklädningsrum och övernattningsrum vilket ökade projektets svårighetsgrad.

Fire Safety Nordics konsulter har projekterat och upprättat ett brandskydd som uppfyller Boverkets Byggregler och slutkundens höga säkerhetsstandarder. Innan byggnaden tog i bruk genomförde vi en besiktning av brandskyddet. Arbetet var en del av det ramavtal som finns mellan FSN och kommunen. Vi är alla otroligt stolta över att ha fått vara med i ett så omfattande och betydande projekt för stadsutvecklingen i Luleå.

Arbete: Brandprojektering och besiktning
Kund: Huvudentreprenör NCC och slutkund Luleå Kommun
Projekt: Nybyggnation av Räddningsstation
Ort: Luleå
Arkitekt: a och d arkitektkontor, Luleå