Stadsflytten i Kiruna och Malmberget

Stadsomvandlingen i Kiruna och i Malmberget är ett världsunikt projekt med intressanta utmaningar ur brandprojekteringssynpunkt.

Stadsflytten i Kiruna och Malmberget

Processen, som ägs av LKAB, innefattar bland annat flytt av befintliga byggnader, varav många är över ett sekel gamla och kulturminnesmärkta. När en huskropp flyttas från en plats till en annan inträder samma krav- och regelverk för brandskydd i fastigheten som vid nybyggnationer. Att projektera brandskydd och brandskyddsåtgärder på ett sätt som både uppfyller rådande regelverk och säkerställer byggnadens bevarande har ställt krav på komplexa utredningsfaser i samråd med berörda myndigheter och nämnder.

Stadsflytten i Kiruna och Malmberget