Fire Safety Nordic säkerställer brandskyddet på Alcatraz nöjesarena i Luleå

Alcatraz i Luleå är Sveriges största multiarena för barn och vuxna, en diversifierad byggnad inrymmande en mängd olika aktiviteter och samlingslokaler med skiftande planlösning och interiör.

Alcatraz nöjesarena

Nöjesarenan medför en komplex brandprojektering med grundlig analytisk dimensionering för att säkerställa att alla krav efterföljs och att lokalen är säker och trygg att vistas i. Projekteringen, som beställts av fastighetsbolaget Galären, har bland annat innefattat frågor kring brandcellsgränser och installationer. Eftersom lokalen är tänkt att ta emot ett stort antal människor i många olika utrymmen samtidigt måste brandprojekteringen genomföras med känsla för verksamhetens önskemål och syfte, detta för att brandkraven ska kunna efterföljas utan att verksamheten begränsas och påverkas.

Alcatraz nöjesarena