Höderskrapan

Höderskrapan i centrala Skellefteå ska med sina 41 lägenheter bli stadens mest moderna bostadshus. Fire Safety Nordic har anlitats för att projektera och säkerställa byggnadens brandskydd.

Höderskrapan

Byggnationen av Höderskrapan (Höder 9) påbörjades av Nåiden under sommaren 2020. Fire Safety Nordic har fått förtroendet att utforma brandskyddet för det nio våningar höga huset och det underliggande parkeringsgaraget. FSN säkerställer bland annat utrymningsmöjligheterna och räddningstjänstens framkomlighet.

Arbetet innefattar upprättande av brandskyddsbeskrivning, brandritningar, löpande rådgivning, slutbesiktning och underlag för slutbesked. Fire Safety Nordic har även gjort strålningsberäkningar för att minska eller helt ta bort brandklassade fönster.

Nåiden Bygg står som totalentreprenör och har tidigare goda erfarenheter av Fire Safety Nordic.

– Vi har arbetat med Fire Safety Nordic tidigare och känner ett stort förtroende för deras erfarenhet och kunskap. För oss är det en trygghet när brandkonsulterna arbetar nära oss i projekten. Det underlättar när det behöver tas snabba gemensamma beslut och säkerställa kvaliteten i både byggnation och förvaltning. Vi ser fram emot att presentera slutresultatet, säger Leif Sundström på Nåiden Bygg.

Höderskrapan