Hällbackens förskola

Hällbackens förskola är en modern förskola med sex avdelningar i två våningar i souterräng. Luleå Kommun är beställare för projektet.

Hällbackens förskola

Hällbacken är ett nybyggt bostadsområde i Luleå. Här finns drygt 300 tomter för olika typer av bostäder. Hällbacken är ett naturnära område med både skog och ängsmark i omgivningen och flera gång- och cykelvägar. Vi har gjort en nyprojektering av områdets nybyggda förskola med plats för ungefär 100 barn. Projektet är projekterat med hjälp av analytisk dimensionering för långa gångavstånd.

Hällbackens förskola