HSB Norrskenet

HSB Norrskenet är ett nybyggt bostadshus i en byggnadskropp i formen av ett L och uppdelat i fyra olika höjder. Flerbostadshuset är beläget i Luleå med utsikt över Södra Hamn.

HSB Norrskenet

Fastigheten inrymmer 32 lägenheter fördelade på tio våningar. Utöver bostäderna finns lokaler med skiftande utformning och funktion, som övernattningslägenheter, bastu, takterrass och flertalet gemensamma samlingsplatser. Att nybyggnationen sitter samman med äldre befintliga byggnader i kvarteret är en faktor som inneburit höga krav på brandskydd och ökad komplexitet med brandprojekteringen och den brandtekniska rådgivningen under processens gång.

HSB Norrskenet