Västra Stranden

Vi är med och brandskyddar Luleås nya gröna område

Västra Stranden

Västra Stranden kommer att bli ett nytt grönt område i västra delen av centrumhalvön i Luleå. Här uppför Diös och Nåiden Bygg ett kvarter med fyra moderna och miljöcertifierade byggnader för kontor, boende och urban service.

Sedan projektets start har våra konsulter arbetat nära tillsammans med Diös och Nåiden Bygg för att utforma och implementera högklassiga brandskyddsåtgärder i projektet. Bland annat har vi varit involverade i utformningen av byggnaderna, projektering och framtagandet av brandskyddsbeskrivningar. Vi kommer även utföra efterföljande brandskyddsbesikningar.

Västra Stranden är ett imponerande projekt med en byggrätt på över 18 000 kvadratmeter. Byggnaderna kommer husera flera olika typer av verksamheter såsom kontor, bostäder, restauranger och annan service, samt cirka 250 parkeringsplatser. Diös har högt ställda mål när det kommer till miljöcertifiering och mycket tid har lagts på smarta energilösningar, val av byggmaterial och en grön utomhusmiljö.

Projektets omfattning och materialval kräver ett genomtänkt brandskydd för att säkerställa att byggnaderna uppfyller strikta brandsäkerhetsstandarder. Och eftersom det pågår under lång tid krävs ett nära samarbete mellan många olika parter. Vi på Fire Safety Nordic är med från start till mål, under hela projektets gång. Genom regelbundna avstämningsmöten och teknikmöten med alla involverade parter håller vi oss och andra parter uppdaterade och garanterar att brandskyddet är integrerat på bästa möjliga sätt i byggnaderna.

Vi är stolta över vårt långsiktiga partnerskap med Västra Stranden och ser fram emot att fortsätta vara en pålitlig partner under hela projektets gång.

Arbete: Brandprojektering och besiktning
Kund: Nåiden Bygg, slutkund Diös
Projekt: Västra Stranden
Ort: Luleå
Period: 2022 – pågående
Arkitekt: Stark arkitekter

Västra Stranden