Kuststad

Kuststad är ett av Luleås mer attraktiva och uppmärksammade bostadsprojekt med 300 bostadsrätter, fördelat på tre huskroppar. Byggnationen delas upp i tre olika etapper.

Kuststad

Utmärkande för brandprojekteringen har bland annat varit en problematisk omgivning med närliggande riskinslag, exempelvis bensinstation, att ta i beaktande och planera för. Kuststads innegårdar ligger i direkt anslutning till strandpromenad och båthamn vilket också har varit en utmaning att planera för Räddningstjänstens tillgänglighet och framkomligheten för utryckningsfordon. FSN har anlitats av byggherre Nåiden för projektet Kuststad.

Kuststad
Kuststad