ESRANGE SPACE CENTER

Ökad kapacitet för Sveriges unika forskningsnod för rymden – det är värt riktigt genomtänkt brandskydd.

ESRANGE SPACE CENTER

Esrange Space Center, Sveriges enda rymdbas, ligger 40 km öster om Kiruna. Det är här Sveriges bidrag till forskning och utveckling inom rymdfartsteknik går på full gas. En tidigare brand i området resulterade i en reducerad kapacitet för Esrange, något som man nu har arbetat med att återuppbygga. Fire Safety Nordic fick som en del av projektet förtroendet att brandprojektera de nya lokalerna under sommaren 2022.

Den nya anläggningen är indelad på två våningsplan och inkluderar en monteringslokal, kontor och labbmiljöer över en total yta på 1300 m2, och är en viktig plats för formandet av framtidens teknik. Ett första steg för ökad säkerhet var att placera verksamheten längre bort från uppskjutningsplatsen, där explosiva varor finns.

Det är en unik verksamhet, så förutom att arbetet med brandprojektering av byggnaden innebar säkerställande av att myndighetskrav och arbetsmiljökrav möts, så har även Esrange specifika, höga säkerhetskrav som ska uppfyllas. Byggnaden skulle också få en förbindelsegång till det närliggande hotell Aurora, där gästande forskare bor, där önskemål kring utformningen innebar stora glaspartier. För att säkerställa ett så kostnadseffektivt brandskydd mellan byggnaderna som möjligt, utfördes en analytisk dimensionering med strålningsberäkningar.

Att vara en del av att återuppbygga och skydda en sådan spännande och viktig arbetsplats känns meningsfullt och vi är stolta över att ha bidragit till att öka säkerheten på Esrange.

Arbete: Brandteknisk projektering och besiktning
Kund: SSC (Swedish Space Corporation)
Projekt: Nybyggnation av anläggning för forskning och montering av nyttolaster.
Ort: 40 km utanför Kiruna
Period: Sommaren 2022 – pågående.
Arkitekt: MAF Arkitektkontor