Lapland Airport

Helikopteranläggningen vid Lapland Airport inrymmer både hangar och administrationsbyggnad. Anläggningen används av Region Norrbotten som bas för ambulanshelikoptrar och betjänar stora delar av Norrbotten.

Lapland Airport

I byggnaderna finns både kontor, övernattningsrum och en hangar med något så ovanligt som en helikoptertankning inomhus. Riskutredning med klassningsplan för tankning och hantering av brandfarlig vara har tagits fram och legat till grund för övrigt brandskydd. Riskutredningen utgör en del av verksamhetens explosionsskyddsdokument. I projektet har vi arbetat tillsammans med MAF Arkitektkontor AB och slutkund Gällivare kommun.

Lapland Airport