Psykiatriavdelningen Sunderbyn

Projektet omfattar nybyggnation av vuxenpsykiatri vid Sunderby sjukhus. Byggnaden är i tre plan, källare inkluderad och totalt ca 12.000 kvadratmeter.

Psykiatriavdelningen Sunderbyn

Fire Safety Nordic AB:s uppdrag har bestått i projektering till bygghandling samt kontroll under byggtiden. Då byggnaden inrymmer verksamhet där personer låses in (sk. Vk 5D)  ställs höga krav på brandsäkerheten varför omfattande analytisk dimensionering har genomförts.

Psykiatriavdelningen Sunderbyn