Polarbröds nya fabrik

I augusti 2020 brann familjeägda Polarbröds huvudfabrik i Älvsbyn ned, utan möjlighet att rädda byggnaden. Snart lades planerna för att bygga upp huvudbyggnaden, där tillverkningen sker, på nytt.

Polarbröds nya fabrik

Polarbröd har lagt i högsta växel för att åter starta tillverkningen på plats. Det ställer krav på avancerade installationer, där byggnaden med dess produktionsutrustning inklusive löpande band måste skyddas. Projekteringen sker i en konsultgrupp och likt andra projekt enligt Boverkets byggregler och kundens egna önskemål.

Polarbröds nya fabrik

Bildkälla: Polarbröd