Framtidens hamn – Malmporten

Inför den planerade unika ombyggnationen av hamnen anlitade Luleå hamn Fire Safety Nordic för brandkonsultation.

Framtidens hamn – Malmporten

Luleå hamn är en viktig knutpunkt för sjötransporter i norra Sverige och har en central roll i regionens ekonomi. Inför den planerade unika ombyggnationen av hamnen, som går under namnet Malmporten, anlitade Luleå hamn Fire Safety Nordic för brandkonsultation.

Våra konsulter har arbetat med projektering och rådgivning i projektet, samt insatsplanering där de haft ett tätt samarbete med räddningstjänsten. Genom att tillhandahålla vår expertis inom brandskydd och riskhantering, har FSN bidragit till att säkerställa att Framtidens hamn kommer uppfylla höga brandsäkerhetskrav.

Vi är tacksamma över Luleå Hamns förtroende och ser fram emot fortsatt samarbete i framtiden.

Arbete: Projektering, insatsplanering och rådgivning
Kund: Luleå Hamn
Projekt: Malmporten
Ort: Luleå

Framtidens hamn - Malmporten