Hoppa till navigering
Hoppa till innehåll

Utbildning för Bl.A. Heta Arbeten

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar inom de flesta områden som rör brandskydd i nya eller befintliga byggnader. Våra utbildningar utgår alltid från dina förkunskaper och förutsättningar samt de åtgärder som behöver planeras i din befintliga arbetsmiljö.  Behöver ni exempelvis förnya eller få behörighet för Heta Arbeten? Vi utbildar hela arbetsgrupper och enskilda personer från små företag och arbetsplatser inom det mesta som rör brandskydd. Vi har till exempel utbildat personal på Coop-butiker, hotell Savoy, Lindbäcks bygg, Alcatraz nöjesarena i Luleå, Täby och Huddinge kommun.

Vi skräddarsyr utbildningar efter dina behov. Vill du att hela företaget utbildas direkt i den miljö där ni praktiskt hanterar ert brandskydd dagligen? Inga problem. Vill du ha utbildningen i en konferenslokal med möjlighet att träffa andra? Det ordnar vi. Vill du att utbildningen ska ske under tre dagar eller två timmar? Vi löser båda varianterna. Kontakta oss med önskemål så ordnar vi en lösning som passar dig och din verksamhet. 

Hör gärna av dig direkt med frågor och funderingar gällande våra utbildningar.
Det går bra att boka våra utbildningar via mail eller telefon.

Boka utbildning direkt via mail: utbildning@fsn.se  

Kontaktperson:

Mats Weiberg 0722-28 88 19
mats.weiberg@fsn.se   

 

Fire Safety Nordics utbildningar är uppdaterade efter de senaste föreskrifterna inom området och hålls av kompetent och erfaren personal. Vi erbjuder 9 utbildningar inom brandskydd.

 

Våra utbildningar:

Brandskyddsansvarig

Utbildningen vänder sig till den som ska vara ansvarig för arbetsplatsens brandskydd och riskhantering.

 Innehåll:

 • Planera och organisera företagets brandsäkerhet utifrån lagar och myndighetskrav
 • Ansvarsområden
 • Brandsäkerhetsåtgärder samt ekonomiska och praktiska konsekvenser av vidtagna åtgärder

 

Brandskyddskontrollant

Utbildningen vänder sig till den som praktiskt ska kontrollera brandskydd och risker på arbetsplatsen, exempelvis brandskyddsombud eller brandskyddskontrollant.

Innehåll:

 • Systematiska brandskyddsarbete
 • Brandrisker
 • Säker utrymning
 • Släckanordningar
 • Kontroll och uppföljning av brandskyddet

 

Föreståndare Brandfarliga varor

Utbildningen vänder sig till den som är föreståndare/ansvarig för hantering av brandfarliga varor på en arbetsplats, exempelvis laboratorium, skola, industri, sjukhus eller hälsocentral. 

Innehåll:

 • Hantering av brandfarliga varor
 • Lagstiftning, bestämmelser
 • Åtgärder och risker

  

Grundläggande brandskydd

Utbildningen vänder sig till olika företag och arbetsplatser som hotell, kontor, äldreomsorg, sjukvård etc. Vi anpassar oss helt efter era förutsättningar och önskemål.

Innehåll:

 • Brandorsaker och risker
 • Branduppkomster och förlopp
 • Trygg utrymning
 • Förhindra brandspridning
 • Underlätta släckning, släckmedel och praktiska släckövningar

 

Heta arbeten

Utbildningen vänder sig till den som behöver förnya eller få behörighet för Heta Arbeten.

Innehåll:

 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Brandkunskap och förebyggande åtgärder
 • Brandfarliga varor
 • Tätskikt – Tak, väggar och balkonger
 • Praktiska övningar

 

Utrymningsledare

Utbildningen vänder sig till den som är utsedd utrymningsledare på en arbetsplats. Du får grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av dig vid en utrymning och trygghet i ditt ansvar. Utbildningen anpassas efter verksamheten.

Innehåll:

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Risker
 • Roll och ansvar som utrymningsledare
 • Delegera och organisera
 • Rädda, larma, varna, släck
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsledarens hjälpmedel

 

Utrymningsövning

Utbildningen vänder sig till personal i all typ av verksamhet. Du får kunskaper i hur en utrymning går till och hur personal och besökare skyddas på bästa sätt. 

Innehåll:

 • Olika typer av brand- och utrymningslarm
 • Lagar och föreskrifter som påverkar utrymningssystemet
 • Brand- och utrymningsorganisation
 • Åtgärder vid brand eller annan fara
 • Utrymningsplan, utrymningssystem och strategi
 • Återsamling
 • Mänskligt beteende i farliga situationer

 

Första hjälpen

Detta är en utbildning som ger en bredare kunskap och handlingsberedskap som kan rädda liv. Utbildningsinnehållet utgår från risker och behov i omgivningen. Vi kan exempelvis gå igenom ert förbandsmaterial och ge förslag på eventuella kompletteringar.

Exempel på innehåll:

 • Blödningar och sårskador
 • Förbandsteknik
 • Diabetes och epilepsi
 • Kärlkramp
 • Hjärtinfarkt
 • Allergiska reaktioner
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Brännskador
 • Hastigt insjuknande
 • Fallskador samt nack- och ryggskador
 • Kläm- och krosskador
 • Ögonskador
 • Kem- och frätskador

 

Första hjälpen/hjärt-lungräddning 

Utbildningen kombinerar grundläggande kunskaper i både första hjälpen och hjärt-lungräddning. 

 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
 • Kontroll av livstecken
 • Medvetslöshet och stabilt sidoläge
 • Larma
 • Utföra hjärt-lungräddning (HLR)
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Stoppa blödning
 • Organisera och agera på en olycksplats
 • Stöd vid psykiska reaktioner