Hoppa till navigering
Hoppa till innehåll
magnus_haara_brandingenjor_brandkonsult.jpg
Brandkonsult

Magnus Haara

Vem är Magnus Haara?

Magnus är brandingenjör och utbildad på Högskolen Stord/Haugesund i Norge, och har arbetat som brandingenjör sedan 1997. 

De första 9 åren arbetade Magnus uteslutande med brandskydd ombord på fartyg. Arbetsgivarna var Det Norske Veritas och Försvarets Materielverk. Han arbetar fortfarande med brandsäkerhet i marina fartyg och har deltagit i flera internationella projektgrupper med bland annat framtagande av Naval Ship Code (NSC), där han också varit ordförande i omgångar för en arbetsgrupp som förvaltar brandkapitlet i NSC.

Sedan 2006 har Magnus arbetat i Norrbotten med brandprojektering i byggnader. Bland referensobjekten finns bland annat Evenemangsarenor så som Luleå Energi Arena och Alcatraz i Luleå. Gallerior i Luleå, Boden, Falun och stora vårdobjekt.

Sedan 2012 är Magnus certifierad sakkunnig brand – SAK 3, behörighet K. Sakkunnig i brandskydd med behörighet K har rätt att besiktiga och kontrollera projekt som är utförda med analytisk projektering enligt Boverkets byggregler och föreskrifter. 

 

Kontaktuppgifter