Hoppa till navigering
Hoppa till innehåll

Besiktning

Vi besiktar alla typer av byggnader och ser till att du får all nödvändig information.

Är du entreprenör och ska bygga via totalentreprenad?

Vi granskar brandskyddsbeskrivningen och undersöker om det är möjligt att hitta mer kostnadseffektiva lösningar. 

Behöver du en oberoende sakkunnig som besiktar din byggnad?

Vi ser till att du får veta allt du behöver om en byggnad. 

Vill du uppfylla lag om skydd mot olyckor?

Fastighetsägare och verksamheter måste alltid ha ett ”skäligt” brandskydd. Vi ser över ditt brandskydd så att du vet att du säkert uppfyller lagkravet.  

Vill du uppfylla ditt försäkringsbolags krav på brandskydd?

Försäkringsbolag ställer ibland högre krav på brandskyddet än vad lagen gör. Vi hjälper dig att reda ut vad du har i din byggnad samt vad du kan behöva komplettera med för att uppfylla försäkringsbolagets krav.