Pressmeddelande | 21.03.15

Fire Safety Nordic startar utbildningsbolag

2 min
Fire Safety Nordic startar utbildningsbolag

Brandkonsulterna Fire Safety Nordic (FSN) lanserar dotterbolag Fire Safety Nordic Utbildningar AB. Med bolaget vill de utbilda företag om brandskyddsarbete, ett område som är under ständig förändring.

Kraven på brandskydd förändras och uppdateras årligen. Senast vid årsskiftet uppdaterades Arbetsmiljöverkets föreskrifter igen. De nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning ställer ännu högre krav på företag om att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete med tydliga rutiner, kompetensutveckling och praktiska övningar för bland annat utrymning och hantering av brandsläckare.

– Vi erbjuder utbildningar på alla nivåer. Från grundläggande brandskyddsutbildning till fördjupande kurser som bidrar till mer robusta och kostnadseffektiva brandskydd, säger Mats Weiberg, Utbildningsansvarig och brandkonsult på Fire Safety Nordic Utbildningar AB.

Mats Weiberg är specialiserad inom brandskydd och har bland annat jobbat som brandkonsult och på räddningstjänsten. Andreas Fågelqvist axlar rollen som Utvecklingsansvarig på Fire Safety Nordic Utbildningar AB. Han är specialiserad inom pedagogik och kommunikation.

– Vi älskar att se människor nå sin fulla potential. Den drivkraften utgör grunden för vår kultur. Detta, ihop med FSN:s samlade kompetens som brandkonsulter, skapar en utbildningsplattform som möter olika behov och önskemål. Det kommer leda till en högre kunskapsnivå bland våra kunder och en ökad medvetenhet om brandrisker hos företag i alla branscher, säger Andreas Fågelqvist, Utvecklingsansvarig på Fire Safety Nordic Utbildningar AB.

– Kunskap och bemötande är vår främsta tillgång. Först som konsulter, nu även genom utbildning. Det har utvecklat Fire Safety Nordic till det bolag vi är idag och det fortsätter att sätta sin prägel på vårt kunderbjudande. Med Fire Safety Nordic Utbildningar kan vi kanalisera ännu mer kunskap om brandsäkerhet till marknaden och samhället, säger Tobias Olofsson, koncernchef på Fire Safety Nordic.

Utbildningsportalen är tillgänglig 24/7 via en digital plattform och innehåller i nuläget utbildningen inom grundläggande brandskydd. Företaget genomför även utbildningar via videosamtal och utbildningar i fysiska lokaler.

För mer information, vänligen kontakta Tobias Olofsson, koncernchef på Fire Safety Nordic på 076-655 99 00 eller tobias.olofsson@fsn.se.

Om Fire Safety Nordic
FSN erbjuder konsulttjänster och utbildningar inom brandskydd. Koncernen har idag en nationell närvaro med sex kontor i Sverige. Huvudkontoret ligger i Luleå. FSN har bland annat uppmärksammats av DI Gasell, som utsett FSN till ett av Sveriges snabbast växande företag.