Insikt | 22.08.26

Vad är en brandskyddsbeskrivning och en brandskyddsdokumentation? Vi reder ut begreppen!

2 min
Vad är en brandskyddsbeskrivning och en brandskyddsdokumentation? Vi reder ut begreppen!

De flesta har koll på vikten av ordentligt brandskydd vid ny- och ombyggnation. Men vad är skillnaden på brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation? Och hur långt före slutbesked ska man ringa sin brandskyddspartner för besiktning? Johan Steen, brandkonsult på Fire Safety Nordic, reder ut begreppen.

I Boverkets byggregler, BBR, finns krav på brandskyddsdokumentation för alla byggareor utom komplementbyggnader under 15 kvadratmeter. Vad betyder det?

Det finns två relevanta dokument. Först har vi brandskyddsbeskrivningen, som är ett levande dokument som kommunen efterfrågar när du ansöker om bygglov. Det visar hur arbetet ska utföras för att säkerställa att brandskyddet i den färdiga byggnaden är tillräckligt. Vi kontrollerar saker som hur långt det är till utrymningsvägarna, vilka ytskikt som är lämpligast och huruvida det behövs några aktiva eller brandtekniska installationer. Sedan tar vi fram förslag till lösningar som uppfyller föreskrifterna och är kostnadseffektiva för kunden. När byggnaden är färdig och vi har gjort slutbesiktning och checkat av att allt ser okej ut så görs brandskyddsbeskrivningen om till en relationshandling. Det är den handlingen som kallas brandskyddsdokumentation.

Vad händer om man inte har ordning på brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation?

Brandskyddsbeskrivningen är en förutsättning för startbesked, medan brandskyddsdokumentationen är en förutsättning för slutbesked. Den definitiva konsekvensen av att inte ha en brandskyddsdokumentation på plats blir att du inte får ta byggnaden i bruk.

Vad är det viktigaste att tänka på, ur brandskyddssynpunkt, när man står i begrepp att bygga om eller bygga nytt?

Det bästa är att låta oss som brandkonsulter vara med tidigt i processen, så att vi kan komma med rekommendationer och fånga upp fel, eftersom det är mycket dyrare att bygga om än att göra rätt från början. I större projekt är det bra att låta brandkonsulten göra platsbesök under projektets gång, så att man kan stämma av och justera brandskyddsbeskrivningen löpande. Ett vanligt misstag är att man ringer oss precis innan det är dags för slutbesked och då kan det bli tidsnöd om vi upptäcker något fel. En tumregel är att höra av sig till oss och boka in ett besök ett par veckor före slutbesked, så att det finns det lite tid att åtgärda eventuella briser, men samtidigt så pass sent i projektet att så stora delar av brandskyddet som möjligt är färdigt.