Hoppa till navigering
Hoppa till innehåll

Brandteknisk rådgivning

Vi hjälper dig med brandfarlig vara, klassningsplaner, utrymningsplaner och andra brandtekniska frågor.

Vill du bygga om och ändra?

Vi hjälper dig genom hela planeringsprocessen, oavsett projekt. Vi tar bland annat fram ett förslag på vilka brandskyddsåtgärder som kommer att krävas och sammanställer ett komplett underlag så att du lätt kan göra en ekonomisk kalkyl utifrån rådande lagkrav.

Vill du uppfylla ditt försäkringsbolags krav på brandskydd?

Försäkringsbolag ställer ibland högre krav på brandskyddet än vad lagen gör. Vi hjälper dig att reda ut vad du har i din byggnad samt vad du kan behöva komplettera med för att uppfylla försäkringsbolagets krav.

Behöver du nytt tillstånd för hantering av brandfarlig vara?

Vi hjälper dig redan i byggskedet med riskutredning och klassningsplan så 
det inte blir några överraskningar när tillståndet ska sökas. Vi hjälper dig även
vid förnyelse av tillståndet genom att gå igenom din befintliga hantering.

Vill du uppfylla lag om skydd mot olyckor?

Fastighetsägare och verksamheter måste alltid ha ett ”skäligt” brandskydd. Vi ser över ditt brandskydd så att du vet att du säkert uppfyller lagkravet.

Har du fått ett föreläggande som du vill diskutera efter att räddningstjänsten gjort en tillsyn?

Vi hjälper dig att ta fram kostnadseffektiva lösningar som uppfyller kraven.