Hoppa till navigering
Hoppa till innehåll

BRANDSKYDDStjänster

Fire Safety Nordic AB projekterar, besiktigar, utbildar och dokumenterar brandskydd. Vi arbetar rådgivande för både kommuner, företag, privatpersoner och föreningar med frågor som rör brandskydd i byggnader och verksamheter. Vi hjälper dig från idé till färdig byggnad. Tillsammans hittar vi bra, säkra och ekonomiska lösningar som uppfyller lagkraven.

Vi är gärna med så tidigt som möjligt i byggprocessen. Det gör det enklare för alla inblandade parter och gör det möjligt för arkitekter, entreprenörer och andra konsulter att arbeta in brandtekniska åtgärder tidigt i processen.