Allmänna tävlingsvillkor

På den här sidan hittar du tävlingsvillkor för tävlingar på sociala medier som anordnas av Fire Safety Nordic AB.

Allmänna tävlingsvillkor
 1. Tävlingen organiseras av Fire Safety Nordic AB (”vi” eller ”FSN”) och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.

 2. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.

 3. Genom att delta i tävlingen bekräftar och godkänner du att:

  a. Du äger alla rättigheter till materialet du lägger upp (inklusive nödvändiga samtycken från personer som syns på bildmaterial)

  b. Vi kan komma att publicera namn och tävlingsbidrag på FSNs sociala medier samt på vår webbplats fsn.se.

 4. I tävlingar som anordnas av FSN på Facebook och/eller Instagram deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.

 5. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter, bytas mot annan vara/tjänst till likvärdigt pris och får ej överlåtas till annan person.

 6. Anställda på FSN och deras närstående tillåts inte att delta i FSNs tävlingar på sociala medier.

 7. Facebookprofilen/Instagramprofilen du tävlar från måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler och det kan krävas att du har en publik/öppen profil för att kunna delta i tävlingen.

 8. Bidrag som uppfattas som stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.

 9. Samtliga vinnare utses av en jury ledd av FSN. Juryns beslut kan inte överklagas.

 10. Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen genomförs i. Vinnare kan också komma att kontaktas via e-post eller genom direktmeddelande i tävlingskanalen. Om ett pris inte hämtats ut inom 30 dagar från att vinnaren utannonserats eller kontaktats förbehåller vi oss rätten att utse en ny vinnare.

 11. När du deltar i en tävling godkänner du FSNs tävlingsregler och villkor.

 12. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

Alla Fire Safety Nordic ABs tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lagstiftning.