Insikt | 22.03.23

Säkra tillfälliga anläggningsboenden snabbt och effektivt

5 min
Säkra tillfälliga anläggningsboenden snabbt och effektivt

Hela Europa påverkas av flyktingströmmen från Ukraina. Människor söker skydd och Sverige förväntas snabbt trygga de människor som söker säkerhet i vårt land. Kommunerna bär ansvar för att ta hand om de personer som anvisats dem av Migrationsverket vilket inkluderar tak över huvudet, mat och andra förnödenheter i ett tillfälligt anläggningsboende.

Lokaler som snabbt tas i anspråk är ofta kommunala byggnader såsom förskolor och idrottshallar som sällan är anpassade för ändamålet och framförallt inte brandsäkrade. Fire Safety Nordic kan snabbt hjälpa genom att ta fram effektiva lösningar för att anpassa potentiella anläggningsboenden till att uppfylla svensk lagstiftning för brandskydd vilket skapar trygga miljöer för människor på flykt.

Med tillfälliga anläggningsboende avses byggnader som används en begränsad tid för mottagning av asylsökande i Migrationsverkets regi. Nedan reder vi ut vilka krav som olika lokaler behöver möta för att anses vara godkända enligt Boverkets hemsida.

Lokaler som kan användas utan några särskilda anpassningar

Idrottshallar som kan omvandlas till boende för flera familjer/boende

Säkra tillfälliga anläggningsboenden snabbt och effektivt
Figur 1 – Exempel idrottshall

Skolor som omvandlas till flera familjer/boende 

Säkra tillfälliga anläggningsboenden snabbt och effektivt
Figur 2 – Exempel klassrum

Även andra typer av byggnader kan vara aktuellt såsom husvagnar, tält och dylikt.

SNABB FAKTA OM VERKSAMHETSKLASSER enligt boverket.se

VERKSAMHETSKLASS 3B (VK3B)

Verksamhetsklass 3B omfattar gemensamhetsboende där de boende förväntas ha förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet, ha god lokalkännedom men inte förväntas vara vakna.

VERKSAMHETSKLASS 4 (VK4)

Verksamhetsklass 4 omfattar olika former av tillfälliga boenden som hotell, vandrahem och bed and breakfast. I verksamhetsklass 4 förväntas personer har förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet, men inte förväntas ha god lokalkännedom eller alltid vara vakna.

Rådgivning och konsultation

Vi får in många förfrågningar just nu från ansvariga som vill veta hur man uppnår rätt anpassat brandskydd i lokaler som normalt sett används för helt andra ändamål. Vi hoppas att ovan information skapar klarhet i frågan. Om du fortfarande är osäker på kraven som måste uppfyllas, eller behöver råd om hur du bäst anpassar brandskyddet i den här svåra och akuta situation, kontakta oss så hjälper vi dig att säkerställa brandskyddet.