Hoppa till navigering
Hoppa till innehåll
Brandprojektering Psykiatriavdelningen Sunderbyn

Psykiatriavdelningen Sunderbyn

Projektet omfattar nybyggnation av vuxenpsykiatri vid Sunderby sjukhus. Byggnaden är i tre plan, källare inkluderad och totalt ca 12.000 kvadratmeter. Byggstart var våren 2018 och projektet beräknas vara avslutat sensommaren 2020.

Fire Safety Nordic AB:s uppdrag har bestått i projektering till bygghandling samt kontroll under byggtiden. Då byggnaden inrymmer verksamhet där personer låses in (sk. Vk 5D)  ställs höga krav på brandsäkerheten varför omfattande analytisk dimensionering har genomförts.

Arbete: Brandprojektering 
Kund:
Arkitekthuset Monarken AB (slutkund Region Norrbotten)
Projekt
: Nybyggnad Psykiatri Sunderbyn sjukhus By 124
Ort: Luleå
Arkitekt: Arkitekthuset Monarken AB