Hoppa till navigering
Hoppa till innehåll
Brandprojektering och riskutredning Lapland Airport

LAPLAND AIRPORT

Helikopteranläggningen vid Lapland Airport inrymmer både hangar och administrationsbyggnad. Helikopteranläggningen används av Norrbottens Läns landsting som ambulanshelikopterbas och utgör en viktig verksamhet som betjänar stora delar av Norrbotten. I byggnaderna finns både kontor, övernattningsrum och en hangar med något så ovanligt som en helikoptertankning inomhus. Riskutredning med klassningsplan för tankning och hantering av brandfarlig vara har tagits fram och legat till grund för övrigt brandskydd. Riskutredningen utgör en del av verksamhetens explosionsskyddsdokument.

Arbete: Brandprojektering samt riskutredning för brandfarlig vara
Kund: MAF Arkitektkontor AB (slutkund Gällivare kommun)
Projekt: Helikopteranläggning, Lapland Airport
Ort: Gällivare
Arkitekt: MAF Arkitektkontor AB