Hoppa till navigering
Hoppa till innehåll
Brandprojektering och brandteknisk rådgivning

Kuststad

Kuststad är ett av Luleås mer attraktiva och uppmärksammade bostadsprojekt, en både centrum- och vattennära nybyggnation av flerbostadshus inrymmande totalt 360 lägenheter fördelade på tre hästskoformade huskroppar. Utmärkande för brandprojekteringen har bland annat varit en problematisk omgivning med närliggande riskinslag, exempelvis bensinstation, att ta i beaktande och planera för. Eftersom innegårdarna ligger i direkt anslutning till strandpromenad och båthamn har det också varit en utmaning att planera för Räddningstjänstens tillgänglighet och framkomligheten för utryckningsfordon.

Inspirationsbild över bostadsprojektet Kuststaden i Luleå
Bildbeskrivning: Inspirationsbild över bostadsprojektet Kuststaden i Luleå
Inspirationsbild över kajen i bostadsprojektet Kuststaden i Luleå
Bildbeskrivning: Inspirationsbild över kajen i bostadsprojektet Kuststaden i Luleå

 

Projekt: Kuststad
Ort: Luleå
Kund: Nåiden
Arkitekt: MAF
Arbete: Brandprojektering och brandteknisk rådgivning