Nyhet | 22.11.15

Fyra nya ramavtal till Fire Safety Nordic

2 min
Fyra nya ramavtal till Fire Safety Nordic

Nytt ramavtal för Akademiska hus och tre kommunala ramavtal. Fire Safety Nordic fortsätter att växa och det rasar in nya uppdrag.

– Det är jättekul. Att bli tilldelad ramavtal betyder mycket för oss, kommenterar Johan Steen, brandingenjör på Fire Safety Nordic.

Johan Steen har blivit något av en expert på upphandlingar. Den senaste tiden har tre kommuner ingått ramavtal med Fire Safety Nordic. Det handlar om Boden, Täby och Falun/Borlänge, som alla kommer att vända sig till FSN med förfrågningar om projekteringar, brandskyddsbeskrivningar och systematiskt brandskyddsarbete. Något som bidrar till att skapa en trygghet och som underlättar framtida planering.

– Merparten av våra projekt är relativt korta och det kan vara svårt att blicka framåt. När vi tecknar avtal med en kommun kan vi till viss del räkna med en stadig ström av jobb, säger Johan Steen.

De nya ramavtalen innebär mer att göra och FSN har flera nya medarbetare på väg in. Men Johan Steen poängterar vikten av att växa i en sund takt och inte anställa för många för snabbt.

– För oss är det viktigare att hitta en bra medarbetare än att hitta någon som kan göra jobbet. Vi har en fin kultur på jobbet, med högt i tak och ingen prestige. Det är viktigt att hitta människor som passar bra in i teamet, säger han.

Att ingå ramavtal med en kommun är ett bra sätt att komma in på en ny marknad, varför ramavtalet med Falun/Borlänge, där FSN är ganska nyetablerade, är extra tacksamt. Än så länge jobbar bara en brandkonsult på Falunkontoret, men det kan komma att ändras. Dessutom kommer synergieffekterna mellan kontoren att öka, ju mer jobb som trillar in.

Förutom de kommunala ramavtalen har ett av Sveriges största fastighetsbolag, Akademiska Hus, anlitat FSN för ritningsrevideringar av brandritningar vid ombyggnader. Så mycket tyder på att FSN:s starka tillväxtresa kommer att fortsätta.

– Framtiden ser ljus ut. Det händer så mycket, framför allt här uppe i Norrbotten, och vi är ett bra gäng. Jag är stolt över vad vi lämnar till våra beställare, avslutar Johan Steen.