Pressmeddelande | 22.03.31

Fire Safety Nordic skriver ramavtal med Skebo

2 min
Fire Safety Nordic skriver ramavtal med Skebo

Fire Safety Nordic har tecknat ett ramavtal med Skellefteås kommunägda bostadsföretag Skebo. Avtalet innebär att Fire Safety Nordic ska stötta Skebo med sin specialistkompetens inom brandskydd i samband med ny- och ombyggnationer.

Brandkonsultföretaget Fire Safety Nordic (FSN) har funnits i Skellefteå sedan 2016. Den starka tillväxten som sker i Skellefteå har lett fler uppdrag för kontoret på orten. Nu tecknar FSN ett ramavtal med det kommunägda bostadsföretaget Skebo. Det innebär att FSN, som är rangordnad etta av totalt två upphandlade konsultföretag, ska stötta Skebo med tekniska tjänster inom specialkompetensen brand.

– Vi är väldigt glada över samarbetet som nu inleds med Skebo. Den snabba utvecklingen på bostadsmarknaden i Skellefteå har lett till ett ökat behov av våra tjänster. Som Skebos primära partner för brandskydd kommer vi bistå dem med all vår erfarenhet och kompetens när staden fortsätter att byggas ut, säger Sebastian Zetterström, brandkonsult och kontorsansvarig på FSN i Skellefteå.

Ramavtalet gäller i två år och innebär att FSN har rätt till 60% av konsultuppdragen inom brand. Skebo har som beställare möjlighet att förlänga avtalet med maximalt två år, alternativ ett år med option på ytterligare ett. För FSN innebär den ökade volymen uppdrag att man nu söker fler medarbetare till sina kontor.

– Vi är alltid intresserade av att träffa både nyexaminerade brandingenjörer och erfarna konsulter. Under 2021 rekryterade vi en till brandkonsult till Skellefteå och under 2022 vill vi växa med fler medarbetare. FSN växer inte bara här i Skellefteå, utan vi behöver bli fler som kan bidra med brandkunskap över hela landet. Det här är utan tvekan ett yrke och en arbetsplats för framtiden, avslutar Sebastian Zetterström.

Idag har Fire Safety Nordic kontor i Haparanda, Luleå, Skellefteå, Östersund, Falun och Stockholm men uppdragen finns i hela landet.