Nyhet | 23.04.20

Fire Safety Nordic rekryterar specialist på framtidens brandskydd

5 min
Fire Safety Nordic rekryterar specialist på framtidens brandskydd

Fire Safety Nordic vill leda vägen i användningen av 3D-teknik för brandteknisk kravställning. Nu har de knutit till sig avgörande kompetens med rekryteringen av Erik Nyström Ångman, brandkonsult och specialist på 3D-verktyget Bimfire Tools.

BIM är en 3D-teknik som används för att samla och hantera data från olika branscher under byggprocessen. När det gäller just brandskydd har användningen av tekniken varit sparsam, men under 2020 ändrades förutsättningarna då tillägget Bimfire Tools lanserades och gjorde det möjligt att föra in även brandteknisk kravställning i modellformat. Tekniken – som kan komma att förändra branschens arbetssätt – har skapat ett helt nytt behov av specialistkunskap.

Med rekryteringen av Erik Nyström Ångman vill FSN leda vägen framåt inom området. Erik som har specialistkunskap i BIM och visualisering av brandmodeller i 3D blir ett viktigt tillskott när FSN utvecklar sitt erbjudande och tar sikte mot framtiden. Förutom en bakgrund som byggnadsingenjör och brandkonsult har han tidigare haft ledande ansvar i en utvecklingsgrupp som tog fram processer och rutiner för hur man jobbar med brandskyddsprojektering i BIM.

På FSN kommer Erik, tillsammans med kollegan Petter Hansson att arbeta för att FSN ska kunna införa brandteknisk kravställning i 3D som en naturlig del av hur man jobbar i projekt, utbilda kollegor i hur de ska nyttja tekniken och visa fördelarna det medför.

Den nya tekniken medför flera fördelar

Med den nya tekniken är brandskyddsarbetet integrerat från början till slut, vilket både spar tid, minimerar fel och ger en ökad förståelse för det brandtekniska arbetet hos alla involverade aktörer. Normalt sätt används plan- och sektionsritningar från arkitekten för att skapa brandskisser och brandritningar. De går sedan i retur till arkitekten som implementerar brandsskyddskraven i sitt underlag. Men med det nya arbetssättet där brandtekniska krav implementeras direkt i en 3D-modell, krävs minimal handpåläggning från arkitekten. De brandtekniska kraven länkas direkt in i arkitektmodellen och illustreras både visuellt och som parametrik.

– Vår profession blir nu en del av hela processen, vilket minskar flaskhalsar i projekt där konstruktioner måste ritas om på grund av feltolkningar av brandskyddsstrategin eller enstaka myndighetskrav som inte blivit inarbetade i projekteringen. Det hjälper oss också att identifiera och hantera brandtekniska utmaningar tidigt och övriga discipliner kan nu länka in den brandtekniska kravställningen direkt i sitt projekteringsunderlag, säger Erik.

Brandteknisk kravställning i 3D möjliggör att all information samlas på samma plats, och enligt Erik finns egentligen inga begräsningar för hur mycket information som kan föras in i brandmodellen. Därmed kan stora delar av den brandtekniska kravställningen förmedlas som data i stället för i text- och bildformat, eller som komplement till dessa. Detta gör att den brandtekniska kravställningen blir mer lättillgänglig och enklare att tolka för andra yrkesgrupper.

– Min förhoppning är att den brandtekniska kravställningen i modellformat ska kunna ta större plats i brandskyddsprojekteringen och inkludera mer kravställning jämfört med idag. Framöver kommer fastighetsägare och brukare, med hjälp av tekniken, få en bättre översikt över en byggnads aktuella brandskydd. Det kommer ge bättre förutsättningar för att etablera mer riktade och effektiva underhållsplaner, vilket gör det enklare att upprätthålla ett skäligt brandskydd i byggnaden över tid, säger Erik.

Potential att förändra arbetet från grunden

Eftersom tekniken fortfarande är relativt ny, är de få i Sverige med kompetens inom området. Erik förklarar att de stora aktörerna har börjat implementera brandteknisk kravställning i modellformat/BIM som en del av sitt arbetssätt, men att det fortfarande bara finns en handfull specialister i Sverige. Han har stor tilltro till arbetssättet och ser det som en viktig del i branschens utveckling.

– Som med allt annat är det såklart en inkörningsfas, men vi ser redan idag fördelarna med tekniken i form av ökad kvalitet, mindre fel och att det kan hjälpa oss att enklare lösa komplexa brandskyddsutmaningar. På sikt kommer också brandteknisk kravställning i modellformat leda till tidsbesparingar i projekt, vilket innebär kostnadsbesparingar för kunden. Jag tror att det kommer förändra hur vi arbetar från grunden, både vad gäller möjligheter och arbetssätt, avslutar Erik.