Nyhet | 19.06.17

Expansionen i Östersund fortsätter

2 min
Expansionen i Östersund fortsätter

Lagom till hösten kompletteras Östersundskontoret med en brandingenjör med bakgrund inom rättningstjänsten – vi välkomnar Olof Bråborg till Fire Safety Nordic.

Olof kommer ursprungligen från Luleå där han också läste till brandingenjör vid LTU, för att sedan fortsätta med Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer i MSBs regi, vilken avslutades 2012. Sedan utbildningen har han arbetat på Jämtlands räddningstjänstförbund som verkar över sju kommuner.

– Inom räddningstjänsten har jag arbetat brett med bland annat tillsyner och remisshantering inom plan- och byggprocessen. Jag har även arbetat med utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete och tjänstgjort som inre befäl vilket innebär att jag hade ansvar för hela utryckningsverksamheten, berättar Olof.

Olofs nya roll som brandingenjör på Fire Safety Nordic innebär att han kommer in tidigare i processen för den typen av ärenden han tidigare granskat.

– För mig blir det intressant att få arbeta med de lagstiftningar jag jobbat med tidigare men utifrån ett annat perspektiv. Det ska också bli kul att få lära nytt i form av projektering där jag tror att min erfarenhet som granskare kommer att vara nyttig. En annan arbetsuppgift jag ser fram emot är inventeringar av befintligt brandskydd där jag får en chans att utreda brandskyddet på en djupare nivå än jag gjort vid tillsyner i mitt förra arbete.

Det som lockade Olof till Fire Safety Nordic förutom nya utmaningar professionellt är stämningen i företaget och sättet att arbeta.

– Jag tycker att de har ett klokt synsätt på hur man bör arbeta med brandskyddet. Förutom att jag kan bidra med min kunskap så tror jag att mina framtida uppdragsgivare kommer att uppskatta mitt trygga och metodiska arbetssätt. Jag tycker om att analysera grundligt och lyssna in för att komma fram till den bästa helhetslösningen för kunden.

För Fire Safety Nordic innebär rekryteringen en ännu starkare närvaro regionalt.

– Vi är jätteglada att Olof valt att ansluta sig till vårt team. Han och Lise kommer komplettera varandra bra både kunskapsmässigt och som personer. För oss är det också väldigt nyttigt att få in en person med en sådan stark bakgrund inom räddningstjänsten som kan bidra med ny kompetens till vår organisation, säger Tobias Olofsson.