Nyhet | 22.07.04

Din lokala aktör för brandprojektering

3 min
Din lokala aktör för brandprojektering

Att ha ett bra brandskydd kanske låter som en självklarhet. Men det är ett komplext arbete, där misstag och felbedömningar kan bli dyra i längden. Som enda lokala aktör på plats hjälper FSN i Skellefteå kunderna att uppfylla lagkraven, med bland annat brandprojektering, analytisk dimensionering och avancerade beräkningar inom området.
– Av oss får du alltid snabb hjälp och vi kommer gärna ut på plats för en första bedömning eller snabb rådgivning, säger Sebastian Zetterström.

Räddningstjänsten får cirka 10 000 larm om brand i byggnader och det omkommer cirka 100 personer per år i bränder i Sverige. Det kan vara svårt att skydda sig helt från en brand, men det går absolut att minimera riskerna för person och egendomsskador samt underlätta räddningstjänstens insatser via genomtänkta projekteringar. För att underlätta för kunderna har FSN sedan 2017 etablerat ett kontor i stan.

– Skellefteå är en fantastisk och trygg stad att bo i och låta barnen växa upp. Numera råder en stor nybyggaranda och vi får bidra med vår del för att försöka skapa trygga och säkra byggnader. Vi jobbar med brandskyddet längs hela kedjan, från projektering till förvaltning och nu med Mattias (Tiger) i teamet kan vi även erbjuda utbildningar och utrymningsrutiner lokalt och via webben, säger Sebastian Zetterström, och får medhåll från kollegan Mattias Tiger:

– Vi ser en stor växande efterfrågan och engagemanget och intresset från deltagarna är positivt, säger han.

Sebastian Zetterström, Brandkonsult FSN Skellefteå
Sebastian Zetterström, Brandkonsult FSN Skellefteå

Alla byggnader oavsett om du bygger privat eller som företag, ska du ha ett byggnadstekniskt brandskydd. Hur höga kraven är beror på typ av byggnad och verksamheten. Hanterar du dessutom brandfarliga eller explosiva varor tillkommer ytterligare krav. Det är ett komplext arbete, där FSNs expertis kommer väl till pass.

54 av 146 sidor i Boverkets byggregler avhandlar brandskyddet i byggnader, så det säger en del om hur viktigt det är.

– Förutom att det är trevligt att träffas öga mot öga, så har det också andra fördelar. Det är oftast på plats som vi kan hitta lösningarna tillsammans med kunden. Vi ska inte bara uppfylla ett regelverk, det skall bli funktionellt och kostnadseffektivt också, säger Emanuel Lindberg.

– Oftast brinner det i knutarna när kunden kontaktar oss fyller Sebastian i och skrattar.

– För oss är servicen allt. Vid akuta frågor ska kunden få återkoppling inom ett par timmar och vid mer avancerade utmaningar åtminstone samma dag. Dock brukar vi försöka trycka på att vi vill bli kontaktade så tidigt som möjligt för då finns det bäst förutsättningar att påverka de kostnadsdrivande faktorerna och upplysa om de vanligaste fallgroparna

På lokalkontoret i Skellefteå är de snart fem anställda, varav fyra brandingenjörer. Till hösten är det också dags att flytta in i nya större lokaler i centrala stan och efter årsskiftet kommer två hemvändare göra femma komplett för att brandsäkra Skellefteå ytterligare.