Insikt | 22.05.20

Därför ska du arbeta proaktivt med brandskydd

5 min
Därför ska du arbeta proaktivt med brandskydd

Förutom den uppenbara risken för personskada och död så kan det bli en dyr historia att inte jobba aktivt med sitt brandskydd. Särskilt utsatta är tunga industrier. Det menar Tobias Olofsson, VD för Fire Safety Nordic, som vill lyfta det viktiga proaktiva och lagstadgade brandskyddsarbetet.

– Känner man att man borde ta tag i sina rutiner kring brandskydd så är det dags att göra det i dag, säger Tobias Olofsson.

Flera större bränder i olika industrier har under senare tid skett i Sverige. En av de största bränderna i modern tid skedde 2020 aktualiserade frågan om proaktivt brandskydd. Fabriken brann ner till grunden och samtliga anställda varslades om uppsägning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, visade i sin olycksutredning att det var ett flertal faktorer som ledde till en katastrofal konsekvens. Även om man har ett bra brandskydd och rutiner kan det värsta drabba ens verksamhet på ett sätt som man själv inte tror är möjligt. Detta trots regelbundna tillsynskontroller från räddningstjänsten.

– Det är en utmaning för räddningstjänsten är att genomföra tillsyner i stora verksamheter där man måste vara insatt i många delar och detaljer, produktionen, rutiner och det byggnadstekniska brandskyddet för att se helhetsproblematiken. Räddningstjänsten gör stickprover och kan bara kommenterar på brister de ser, men det är inte säkert att de tittar på allt. Det är alltid fastighetsägaren och verksamhetsutövaren som äger ansvaret. Därför är det så viktigt att arbeta aktivt med sitt brandskydd, innan olyckan är framme, menar Tobias Olofsson.

Verksamheten i det aktuella fallet fattade snabbt beslut om att bygga upp fabriken på nytt och anlitade Fire Safety Nordic som brandkonsulter. Hösten 2021, var produktionen åter i gång. 

– Väldigt få bolag i Sverige skulle klara att få igång verksamheten så snabbt efter en så pass omfattande skada. Att stänga ner så länge och komma tillbaka med en ny fabrik, det är unikt.  

Det är vanligt att brandskyddsarbetet åsidosätts för att det ses som en kostnad som inte ger någon omedelbar effekt. Står valet mellan ny inredning till kontoret och att se över brandskyddet och rutiner för utrymning kanske det känns trevligare att köpa möbler. Men det är ett beslut som kan komma att kosta. Åker man dit på en tillsyn med föreläggande kan det leda till vite och i värsta fall förbud mot att vistas i lokalerna. Tobias Olofsson förklarar: 

– Säg att ett vårdboende med 42 platser i en mindre stad inte klarar räddningstjänstens tillsyn eller ännu värre behöver stänga pga en brand. Var ska man hitta 42 sängplatser för personer med vårdbehov medan man åtgärdar lokalerna? Och för en industri som drabbas kan det innebära ett produktionsstopp på flera månader. De kan ju inte bara ta sina datorer och jobba någon annanstans.  

En annan orsak till att verksamheter och fastighetsägare kanske inte prioriterar brandskyddsarbetet är att det är lite för enkelt att komma undan med undermålig säkerhet. Räddningstjänsten hinner inte kontrollera alla och det är upp till den brandskyddsansvariga att själv säkerställa sitt brandskydd så att lokalerna uppfyller lagkraven och att det finns rutiner. Tobias Olofsson jämför med den personliga deklarationen.  

– Du godkänner själv att dina uppgifter är rätta och Du godkänner själv att dina uppgifter är rätta och riktiga när du skickar in din deklaration till skatteverket. Du kanske har tur att den går igenom utan att Skatteverket tittar på den. Men bara för att du får det beslut du vill ha är det inte säkert att uppgifterna stämmer. Samma sak gäller ditt brandskydd. Men om du inte uppfyller lagkraven för brandsäkerhet kan konsekvenserna bli mycket värre när olyckan väl är framme.

Tobias Olofsson, VD
Tobias Olofsson, VD

Faktaruta | att arbeta aktivt med brandskydd
Faktaruta | kom i gång med ditt brandskyddsarbete