utbildning

Heta arbeten

Utbildningen ger det certifikat som försäkringsbolagen kräver för att få utföra tillfälliga arbetsuppgifter som kan medföra en brandrisk.

Boka utbildning

Utbildningen ger det certifikat som försäkringsbolagen kräver för att få utföra tillfälliga arbetsuppgifter som kan medföra en brandrisk. Som till exempel vid svetsning, rondellslipning, lödning eller annat arbete som kan orsaka gnistbildning eller uppvärmning.

Mål och syfte med utbildningen är att deltagarna ska få de kunskaper som behövs för att kunna bevaka och utföras Heta Arbeten på ett brandsäkert sätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till de utför eller är brandvakt i samband med arbetsuppgifter som kan utgöra en brandrisk (Heta arbeten)

Utbildningsupplägg

Utbildningen Heta arbeten har både teoretiska och praktiska moment. Efter genomförd utbildning med godkänt resultat på certifieringsprovet får deltagaren ett certifikat som är giltigt i fem år.

Utbildningsinnehåll

Utbildningslängd

Utbildningslängden för Heta Arbeten är en heldag.

E-post: utbildning@fsn.se
Växel: 010-33 00 323